Szervezők

A budapesti Trafó Kortárs Művészetek Háza Magyarországon egyedülálló, a nemzetközi kortárs színtérbe beágyazott befogadó hely, ahol a különböző műfajok – színház, tánc, új cirkusz, zene és vizuális művészetek – egyedi és autentikus módon jelennek meg.

A posztindusztriális térben működő intézmény szakmai programja egységes szemlélet szerint szerveződik, ugyanakkor sokoldalú, egyszerre kísérletező szellemiségű és nézőbarát, az új irányokra és a kulturális emlékezetre egyaránt épít, és mind hazai, mind külföldi művészek bemutatkozásának teret enged.

Társadalmi kérdések iránt elkötelezett közvetítő helyszín, érték- és kontextusteremtő platform, új gondolatok és produkciók generátora. Előadásaival, koncertjeivel, kiállításaival, közösség- és közönségépítő programjaival több generációt megszólít, minden olyan nézőt, aki nyitott az újdonságra, egész működésében különös figyelmet fordítva a fiatal generációra.

----------------------------------------------

A Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) küldetése, hogy többszintű érdekvédelmi képviselettel, illetve facilitátori jelenléttel ösztönzőleg hasson a hazai független és kortárs színházi nevelésre, báb-, cirkusz-, tánc-, színház- és zeneművészetre, elősegítve a terület egészének folyamatos modernizációját a társadalmi változásokkal összhangban. Társadalmi küldetése, hogy az előadó-művészetek közhasznúságának bizonyítékát adva erősítse az előadó-művészetek és a közösségépítés, illetve az előadó-művészetek és a pedagógiai kezdeményezések közötti kapcsolatokat. A FESZ feladata túlmutat az egyes tagok működésének és érdekképviseletének biztosításán; a szervezet a terület egészének reprezentációjáért és szakmapolitikai képviseletéért felel. 
A FESZ számára a függetlenség egyrészt sajátos működési forma, másrészt sajátos alkotói pozíció, esztétikai alapvetés, program.

----------------------------------------------

A Színházi Kritikusok Céhe hosszú múltra visszatekintő szakmai szervezet, mely a rendszeres színikritikusi tevékenységet folytató szakemberek legfőbb és egyetlen hazai érdekvédelmi-képviseleti szerve. A több mint félszáz tagot számláló társadalmi egyesület tagjai között épp úgy megtaláljuk szakfolyóiratok főszerkesztőit, vezető napilapok színikritikusait, jelentős kulturális portálok szerkesztőit, újságíróit, mint a fiatal, pályájuk elején álló tehetséges szakírókat. A civil egyesület küldetése, hogy erősítse a kritika és a színházi szakma közti kapcsolatot, valamint, hogy segítse az új, a magyar színházi hagyományok felől nehezebben megközelíthető előadások értelmezését is. A kritikai gondolkodás a céh számára nem egyszerűen műelemzést, hanem a civil, kritikai attitűdöt jelenti, melynek széleskörű társadalmi tudatosítását a céh fontosnak tartja és támogatja.

-----------------------------------------------

Rácz Anikó
főszervező
racz@sinarts.org

+36 20 5251551


Szabó György 

Trafó Kortárs Művészetek Háza

gyuri@trafo.hu


Barda Beáta
Trafó Kortárs Művészetek Háza  / Független Előadóművészeti Szövetség 

barda@trafo.hu

 

Adorjáni Panna
regisztrációs koordinátor
info@dunapart.net

+36 20 400 6061

 

Csóka Tímea
PR- és sajtófelelős
web- és kiadványszerkesztő
csoka.timea@gmail.com
+36 30 366 9852

 

Tompa Andrea 

Színházi Kritikusok Céhe

 

Jászay Tamás 
Színházi Kritikusok Céhe

 

Herczog Noémi 

Színházi Kritikusok Céhe 


Zubek Adrienn 

Független Előadóművészeti Szövetség

 

Molnárné Kuskó Szilvia
gazdasági vezető


Váradi Beáta 
grafikus (alapkoncepció, 2008., 2011.)


Korolovszky Anna

grafikus (2015.) 


Kiskéri Lajos
programozó